เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์


เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

 

รายละเอียด :

เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานที่ผู้เขียนได้ประยุกต์และพัฒนาขึ้นในหนังสือเล่มนี

้จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ

เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยในการกำหนดขนาดเริ่มต้นของการวางภาพที่เป็นเส้นกรอบสี่

เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ 3  มิติแบบทัศนียภาพ

นอกจากนี้กรอบโครงสร้างนี้ยังช่วยถอดขนาดเพื่อนำมาเขียนภาพด้าน 2 มิติ

ซึ่งเมื่อนำมาสร้างชิ้นงานต้นแบบ จะได้ชิ้นงานที่มีขนาดสัดส่วนตรงกับภาพ 3

มิติที่นำเสนอไว้

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

– เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานช่วยกำหนดภาพ

– เทคนิคการใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานในการกำหนดพื้นที่ใช้สอย

เพื่อการออกแบบจัดวางผลิตภัณฑ์

– การวาดภาพคนเพื่อสร้างมโนภาพประกอบในการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

– เทคนิคการฝึกอ่านแบบในภาพ  2 และ 3 มิติ

– การจัดวางระบบกลไกพื้นฐานเพื่อการออกแบบ การสร้างโมลด์แม่แบบ การถอดทำพิมพ์

รวมทั้งการให้สีตัวผลิตภัณฑ์

– ภาพร่างแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

พร้อมตัวอย่างภาพแนวคิดการออกแบบหลายร้อยภาพ

———-

ผู้เขียน :  ผศ. ดร.รัฐไท พรเจริญ

จำนวนหน้า : 296 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26.0 cm

ราคา : 280 บาท

ISBN : 9789744436153

จำหน่ายวันแรก : 11 มีนาคม 2558

สอบถามเพิ่มเติม

book4u@tpa.or.th

ดูตัวอย่างหนังสือ

http://bit.ly/1fR3vhM

ติดตามหนังสือออกใหม่

http://www.facebook.com/technologybook

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: