เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)


T1401(1000)

หนังสือ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)” รหัสวิชา 2104-2105 เล่มนี้
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง….
* โครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
* วิธีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
* การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
* การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

——————–

ผู้เขียน :  ไชยชาญ หินเกิด
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 18.4 x 26.0 cm
ราคา : 180 บาท
ISBN : 9789744436047
จำหน่ายวันแรก : 19 ธันวาคม 2557

สอบถามเพิ่มเติม
book4u@tpa.or.th

ดูตัวอย่างหนังสือ
http://bit.ly/1fR3vhM

ติดตามหนังสือออกใหม่
http://www.facebook.com/technologybook

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: