บรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาสองแอพพลิเคชั่น “TPA Bookshelf & Japan Town” และงานเสวนาพิเศษ


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด และ บริษัท อินโฟสแตนท์ จำกัด
ได้จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาสองแอพพลิเคชั่นใหม่ “TPA Bookshelf” และ “Japan Town”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557  เวลา 13.00-16.00 น.  ห้อง Boardroom 3  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

image

มีคณะผู้ลงนามความร่วมมือดังนี้
1.  รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์  นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2.  คุณอัฐพล ไชยอนันต์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด
3.  คุณศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล  หุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินโฟสแตนท์ จำกัด

ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านและเขียนหนังสือของคนไทย
และลดช่องว่างระหว่างความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเขียนกับข้อจำกัดทางธุรกิจของสำนักพิมพ์
อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านภาษา และวัฒนธรรมระหว่างคนไทย และคนญี่ปุ่นร่วมกัน

พร้อมจัด เสวนาพิเศษหัวข้อ “Online Book Reader & Self-Publishing : เป็นนักเขียนยุคดิจิทัลง่ายแค่ปลายนิ้ว”
โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมเสวนาในหัวข้อดังนี้
1.  สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันและการปรับตัวของสำนักพิมพ์ การวิเคราะห์
แนวโน้มและปัจจัยต่อการเติบโตของสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
โดย คุณพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจต่างประเทศ เนชั่นกรุ๊ป
2.  Self-Publishing คืออะไร สาระสำคัญและจุดเด่นของ Self-Pub
โดย ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
3.  Solution สำหรับ Self-Publishing
โดย คุณอัฐพล ไชยอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด

และให้เกียรติดำเนินการเสวนาโดย ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

———————————————————————————————
เชิญทุกท่านชมแกลอรี่ภาพบรรยากาศได้ที่ http://bit.ly/1k5wKEQ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “TPA bookshelf” และ “Japan town” ได้ที่ App Store และ Play Store
และร่วมเพลิดเพลินใน Japan Town ได้ที่ http://www.japantown.info
———————————————————————————————

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: