Archive for มีนาคม 17, 2014

อยากเป็นนักเขียนในยุคดิจิตอล เชิญร่วมงานเสวนานี้…

Ad_APPrgbV2(470)

เชิญร่วมงานเสวนาฟรี!
Online book reader & Self-publishing
: เป็นนักเขียนยุคดิจิทัลง่ายค่ายปลายนิ้ว

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายนนี้
ห้อง Boardroom 3 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Leave a comment »

สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 2

P1310x470

รวมกว่า 80 ทฤษฎีบทของวิชาเรขาคณิตระดับ ม.ต้น ที่ใช้ได้จนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย

อ่านเล่มนี้แล้วจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ทุกเรื่องและทุกทฤษฎีบทของวิชาเรขาคณิตพื้นฐาน อาทิ รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ความสัมพันธ์ของมุม-ด้าน เส้นขนาน ความคล้าย ความเท่ากันทุกประการ ฯลฯ หลายเรื่องที่เคยสับสนจะกระจ่างชัด ผ่านการพิสูจน์ให้เห็นจริงอย่างชัดเจน เปรียบเหมือนเป็น “คู่มือเรขาคณิตประจำบ้าน” ที่ใช้ได้ทุกคน ทั้งเด็กนักเรียนที่อยากเรียนรู้หรือทบทวนด้วยตัวเอง ครู-ผู้ปกครองที่ต้องการเทคนิคดี ๆ ไปสอนต่อ รวมถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ เพราะการพิสูจน์ในวิชาเรขาคณิตเป็นการฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลที่ดีเยี่ยม

…แล้ววิชาเรขาคณิตจะกลายเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุกสำหรับทุกคน !!

——————–
ผุ้เขียน : Tadahiko Hoshida
ผู้แปล : ดร.อรรณพ  เรืองวิเศษ
จำนวนหน้า : 320 หน้า (พิมพ์ 4 สี)
ราคา : 300 บาท
ISBN : 9789744435705
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำหน่ายวันแรก 24 มีนาคม 2557

สามารถเข้าชมตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

แนะนำหนังสือ สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 1

Leave a comment »