สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 2


P1310x470

รวมกว่า 80 ทฤษฎีบทของวิชาเรขาคณิตระดับ ม.ต้น ที่ใช้ได้จนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย

อ่านเล่มนี้แล้วจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ทุกเรื่องและทุกทฤษฎีบทของวิชาเรขาคณิตพื้นฐาน อาทิ รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ความสัมพันธ์ของมุม-ด้าน เส้นขนาน ความคล้าย ความเท่ากันทุกประการ ฯลฯ หลายเรื่องที่เคยสับสนจะกระจ่างชัด ผ่านการพิสูจน์ให้เห็นจริงอย่างชัดเจน เปรียบเหมือนเป็น “คู่มือเรขาคณิตประจำบ้าน” ที่ใช้ได้ทุกคน ทั้งเด็กนักเรียนที่อยากเรียนรู้หรือทบทวนด้วยตัวเอง ครู-ผู้ปกครองที่ต้องการเทคนิคดี ๆ ไปสอนต่อ รวมถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ เพราะการพิสูจน์ในวิชาเรขาคณิตเป็นการฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลที่ดีเยี่ยม

…แล้ววิชาเรขาคณิตจะกลายเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุกสำหรับทุกคน !!

——————–
ผุ้เขียน : Tadahiko Hoshida
ผู้แปล : ดร.อรรณพ  เรืองวิเศษ
จำนวนหน้า : 320 หน้า (พิมพ์ 4 สี)
ราคา : 300 บาท
ISBN : 9789744435705
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำหน่ายวันแรก 24 มีนาคม 2557

สามารถเข้าชมตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

แนะนำหนังสือ สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 1

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: