เชิญอ่าน E-Book ฟรี วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง


วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เขียนโดย ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์

CT9506#420

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
เป็นวิชาที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นกับสารฉนวนภายใต้แรงดัน ไฟฟ้าสูง ๆ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อป้องกันอันตราย หรือผลร้ายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าแรงสูง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หลอดเรืองแสงต่าง ๆ เตาหลอมแบบอาร์ก เครื่องกรองฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต ตลอดจนเครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้ในการวิจัยทางพลาสมา เป็นต้น

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของ ก.ว.
– การดิสชาร์จในสารฉนวนชนิดต่าง ๆ
– การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง
– การวัดไฟฟ้าแรงสูง
– อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
– การทดสอบไฟฟ้าแรงสูง
– การประสานการฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
-เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
– เป็นคู่มือประกอบการทำงานทางด้านไฟฟ้าแรงสูง

อ่านได้ที่
http://www.ebooks.in.th/ebook/13573/
ดูรายการหนังสือเล่มอื่นๆ ของสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. ได้ที่
http://www.tpabook.com
สอบถามเพิ่มเติม
book4u@tpa.or.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: