ลับคมปัญญา พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพ ให้กับพนักงานและองค์กรด้วยโครงการ Library@Company


โครงการ Library@Company

โครงการ Library@Company

การ “ลับคมปัญญา พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพ” ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการ “ลับคมอาวุธในสนามแข่งขันทางธุรกิจ” ขององค์กร
องค์กรสามารถสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรได้ด้วยบริการ Library@Company เป็นโครงการที่ ส.ส.ท. สนับสนุนให้องค์กรจัดห้องสมุด หรือมุมหนังสือ และสื่อการฝึกอบรมเพื่อเป็นแหล่งความรู้สู่พนักงาน

สมัครเข้าร่วมโครงการวันนี้ รับส่วนลดหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. ทันที 15-25%

สิทธิประโยชน์ที่องค์กรได้รับเมื่อตัดสินใจใช้บริการ
• รับคำปรึกษาในการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับนโยบายและบุคลากรขององค์กร
• รับคำแนะนำในการจัดตั้งห้องสมุด / มุมหนังสือจากผู้เชี่ยวชาญ
• รับรายการหนังสือ / วารสาร / นิตยสารในทุกสาขาทั้งสาระ และจรรโลงใจเพื่อคัดเลือกกว่า 5,000 รายการ
• รับโปรแกรมการบริหารจัดการห้องสมุด TPA Library Program เมื่อมียอดสั่งซื้อเริ่มต้น 20,000 บาท* ขึ้นไป พร้อมอบรมการใช้งานฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากลูกค้ามียอดสั่งซื้อน้อยกว่า 20,000 บาท แต่ต้องการ TPA Library Program สามารถสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษ
• บริการจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ เมื่อมีการสั่งซื้อมูลค่าตามเงื่อนไขที่กำหนดในครั้งต่อๆ ไป โดยการ Key รายการหนังสือทั้งหมดให้ พร้อมบริการ Update ฐานข้อมูลให้ทุกครั้ง (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
• รับรายการหนังสือใหม่ หรือรายการ Promotion ต่างๆ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทาง e-mail

– – – – – – – – – –
สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 02-258-0320, 02-259-9160
– คุณอรวรรณ ต่อ 1206 อีเมล orawan_tham@tpa.or.th
– คุณทวิยา ต่อ 1700 อีเมล tawiya@tpa.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: