“วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์”


T1102-400

เมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) เป็นวิธีการประมาณคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ได้คำตอบที่มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการวางแผนต่าง ๆ และช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณปัญหาที่มีขนาดใหญ่ แก้ได้ยาก โดยอธิบายขั้นตอนและวิธีการพื้นฐานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถเริ่มต้นพัฒนาวิธีการเมตาฮิวริสติกได้ รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่ หลากหลาย เช่น ปัญหาการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม ปัญหาการจัดลำดับการผลิต และปัญหาการหาเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย (TSP) เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานเกี่ยวกับฮิวริสติกและเมตาฮิวริสติก ตัวดำเนินการในวิธีเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Operators) วิธีการเมตาฮิวริสติกที่พัฒนามาจากการค้นหาคำตอบเฉพาะที่พื้นฐาน (Basic Local Search) วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) การหาคำตอบที่ดีทีสุดด้วยวิธีการอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization)

ผู้เขียน:ผศ. ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
ขนาด: 185 x 260 mm.
ราคา: 200 บาท
จำนวนหน้า:208 หน้า

สนใจ ดูหนังสือเล่มอื่น ๆ ของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม book4u

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: