ไคเซ็นตามวิถีโตโยต้า


หนังสือ เล่มนี้เป็นแผนที่และเข็มทิศเพื่อปรับปรุง (ไคเซ็น) การทำงานสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นร่วมมือ กันเพื่อการพัฒนาตนเอง งาน และองค์กรอย่างจริงจังและเห็นผลชัดเจน ด้วยเทคนิค แง่คิด และแนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอน และเข้าใจง่าย โดยสรุปประเด็นสำคัญ พร้อมตัวอย่างจริง นำไปปฏิบัติได้ทันที จากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของผู้เขียนที่ทำงานร่วมกับผู้ริเริ่ม Toyota Production System เพื่อปลุกเร้าให้ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง และลงมือทำ

เขียนโดย: Yoshihito WAKAMATSU
แปลและเรียบเรียงโดย: ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา
ขนาด: 145 x 210 mm.
ราคา: 180 บาท
จำนวนหน้า: 272 หน้า

สนใจ ดูหนังสือเล่มอื่น ๆ ของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม book4u

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: