องค์การคึกคัก (การบริหารอารมณ์องค์การ ให้มีพลัง)


 

หนังสือ เล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับ “อารมณ์ความรู้สึกองค์การ” ซึ่งเป็นทรัพยากรตัวที่ 6 ของการบริหารจัดการ พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดและข้อเท็จจริงที่ควรนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้ เพื่อสมาชิกในองค์การมีความเข้าใจและยึดมั่นร่วมกันต่อเป้าหมายขององค์การ ร่วมมือกันทำงาน และริเริ่มการงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ มีการนำเสนออารมณ์ขององค์การและจำแนกแยกแยะรูปแบบต่าง ๆ ของอารมณ์องค์การ เครื่องมือในการตรวจวัดอารมณ์องค์การ รวมไปถึงการนำผลการสำรวจเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจสภาพขององค์การ และนำไปกำหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางในการปรับปรุงอารมณ์องค์การให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ทั้งองค์การและตัวพนักงาน พร้อมทั้งนำเสนอเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า Reflection Round Table (RRT) อย่างละเอียด
เหมาะกับองค์การที่กำลัง ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเคยชิน และต้องการเปลี่ยนอารมณ์ของพนักงานที่ท้อแท้ หมดหวัง ให้กลายเป็นความคึกคัก กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่ดุเดือดภายนอกองค์การต่อไป

สนใจดูหนังสือเล่มอื่น ๆ ของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม book4u

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: